I Billund Gym & Fitness modtages Dankort, MasterCard, Visa & Visa Electron..

Særlige kriterier for betalingskort

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Billund Gym & Fitness. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Billund Gym & Fitness kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort/brik
Medlemskortet/brikken medbringes og benyttes til at få adgang til centret samt omklædning. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort/brik væk eller beskadiget meddeles dette til Billund Gym & Fitness, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til næste månedlig betaling. Betalingen sker herefter automatisk månedligt omkring samme dato som du meldte dig ind. f.eks. hvis du er meldt ind d. 15 i måneden vil du blive trukket d. 15 hver måned indtil du opsiger abonnementet. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Billund Gym & Fitness opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåminelse til dig. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Billund Gym & Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab
Ved oprettelse af et medlemskab i Billund Gym & Fitness er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Billund Gym & Fitness på vores hjemmeside. Dog får man jf. bestemmelserne i §5 ikke refunderet forudbetalt kontingent, som jf. aftalen er gældende for en periode på en måned.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Billund Gym & Fitness forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft

§8. Træning og ophold i centret
Billund Gym & Fitness er vores allesammens center. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Billund Gym & Fitness er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Billund Gym & Fitness foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Billund Gym & Fitness. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klipklapper. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Billund Gym & Fitness’s ansatte, kan Billund Gym & Fitness uden varsel bortvise medlemmet, jf. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.
Billund Gym & Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider og instruktører med 2 ugers varsel ved opslag i Billund Gym & Fitness samt på www.billundfitness.dk. Desuden kan Billund Gym & Fitness samme dag aflyse instruktører samme dag senest 1 time før planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Billund Gym & Fitness. Billund Gym & Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Billund Gym & Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Billund Gym & Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Billund Gym & Fitness.

§14. Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.