• 20FEB

    Generalforsamling torsdag d. 2 Marts 2023

    Der indkaldes hermed til generalforsamling i Billund Gym & Fitness TORSDAG D.2 MARTS 2023 kl.19 i fitnesscentret på Kløvervej. Dagsorden ifølge vedtægter: To bestyrelsesmedlemmer er på valg, én modtager genvalg, én gør ikke. Vi håber på stort fremmøde. Der vil også være lidt forfriskelser til generalforsamlingen.