• 30APR

  Ekstraordinær generalforsamling 16-05-2022

  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 16/5-2022 kl. 19 i foreningens lokaler. Eneste punkt på dagsordenen er: Forhøjelse af kontingent

 • 30APR

  Referat generalforsamling 16 Marts 2022

  Referat generalforsamling 2022 1. Valg af dirigent og referent Marianne blev valgt 2. Bestyrelsens beretning. Patrick fortalte om aktiviteter i årets løb og særligt de investeringer der er foretaget. Blandt andet fri bend over row, fri lat pull down, Fri bryst presse, kabel tårn, samt ny bicep og lower back maskine. Udover det har vi

 • 01MAR

  Generalforsamling d. 16 Marts kl. 19

  Den 16 Marts vil vi gerne invitere alle medlemmer til generalforsamling i centeret kl. 19.00. Dagsordenen er følgende: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget. Behandling af indkomne forslag.– Der er stillet forslag om at foreningen indgår under Billund Idrætsforening. Valg af bestyrelsesmedlemmer– Formand