• 20FEB

  Generalforsamling torsdag d. 2 Marts 2023

  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Billund Gym & Fitness TORSDAG D.2 MARTS 2023 kl.19 i fitnesscentret på Kløvervej. Dagsorden ifølge vedtægter: To bestyrelsesmedlemmer er på valg, én modtager genvalg, én gør ikke. Vi håber på stort fremmøde. Der vil også være lidt forfriskelser til generalforsamlingen.

 • 20MAJ

  Referat ekstraordinær generalforsamling 16-05-2022

  På den ekstraordinære generalforsamling i mandags, blev det vedtaget IKKE at forhøje det månedlige kontingent, som ellers varslet. Trods massive prisstigninger på forbrug, blev vi enige om at have is i maven og holde kontingentet i ro, og se tiden an om ikke det hele retter sig. Vi følger økonomien nøje, så vi ikke ryger

 • 12JUL

  Referat af generalforsamlingen

  Valg af dirigent og referent.  Marianne blev valgt som begge Bestyrelsens beretning. Patrick berettede om diverse aktiviteter i året der er gået – mest i form af nyanskaffelser. Det være sig ny facade på indgangsparti og skilte. Der er købt nye maskiner (skulder-presse &  bryst-presse). Derudover blev det berettet at der er indgået fornyede aftaler