• 01MAR

    Generalforsamling d. 16 Marts kl. 19

    Den 16 Marts vil vi gerne invitere alle medlemmer til generalforsamling i centeret kl. 19.00. Dagsordenen er følgende: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget. Behandling af indkomne forslag.– Der er stillet forslag om at foreningen indgår under Billund Idrætsforening. Valg af bestyrelsesmedlemmer– Formand