• 01MAR

  Generalforsamling d. 16 Marts kl. 19

  Den 16 Marts vil vi gerne invitere alle medlemmer til generalforsamling i centeret kl. 19.00.

  Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.
  4. Behandling af indkomne forslag.
   – Der er stillet forslag om at foreningen indgår under Billund Idrætsforening.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   – Formand på genvalg.
   – Kasserer på genvalg.
   – Linea, Marianne og Laila vil gerne fortsætte i bestyrelsen.
   – To suppleanter skal vælges for 1 år ad gangen.
  6. Evt.

  Mvh.

  Bestyrelsen