• 22JAN

  General forsamling d. 5 Februar kl. 19:30

  Billund Gym og Fitness indkalder til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30.

  Forslag til dagsorden og forslag til opstilling til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde på mail eller i ris og ros postkassen i centret senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Husk tydeligt navn og kontakt info på afsender.

  Forslagsstilleren skal være medlem af Billund Gym og Fitness v/Billund Ny Motionsforening.

  Dagsorden er ifølge vores vedtægter hænger i centeret.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af: a. Formand og kasserer. Valg for 2 år af gangen. Formand lige år. Kasserer ulige år. b. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hver år. Næstformand + 2 medlemmer. C. 2 Suppleanter på valg hver år. d. Valg af 1 revisor som også kan være et bestyrelsesmedlem.
  6. Eventuelt.