• 06FEB

  Referat fra Generalforsamlingen den 5. februar 2020

  Referat fra Generalforsamlingen den 5. februar 2020

  1. Formanden bød velkommen.

  2. Valg af dirigent
  Her blev Patrick Wøhlk valgt.

  3. Formandens beretning

  Det første halve år skete der ikke rigtig noget.

  Da formanden den 16. oktober forlod bestyrelsen uden overlevering viste det sig, at der ikke var læst mails i meget lang tid, desuden var der gået noget galt med ansøgningen af kommunalt tilskud til huslejen, så vi ikke fik de 250.000 kr. som året før. Linda prøvede at få oversigt over medlemsprogrammet og fandt en del, der trænede uden at betale, også mails bliver nu besvaret. Vi har fået en hjemmeside op at stå og et bookingsystem for instruktørerne, så der kan bookes træningsprogrammet digitalt. Parkeringspladsen er blevet ændret, men er ikke færdig. Vi arbejder på at få installeret et ventilationssystem. Vi er nu ca. 440 medlemmer.

  4. Regnskab

  Linda gennemgik regnskabet. De eneste kommentarer var, at rengøring er dyr, men det kan forklares med, at der er for to år. Det er dog dyrt, men vi er også tilfredse med arbejdet.

  5. Budgettet blev gennemgået og her blev der taget højde for at vi opnår tilskud fra kommunen i år.

  6. Indkomne forslag

  Der kom forslag fra et medlem:

  • Nye investeringer skulle godkendes af generalforsamlingen hvis de overskred 100.000 kr.
  • Nedsættelse af kontingentet.
  • Udligning af kontingentet.
  • Nye maskiner, MobilePay. Flere træningsarrangementer.
  • Rep. Af redskaber. Her forsøger vi at få en serviceaftale med en professionel. Ellers tog bestyrelsen det til efterretning.


  7. Valg

  Genopstillende bestyrelsesmedlemmer var Dennis Stokkebæk, Hans Erik Mols, Laila Ebbesen og Patrick Wøhlk, desuden stilte Marianne M. Jacobsen og Linea Rønnentoft op.

  Da bestyrelsen består af 7 og Linda på forhånd har et år mere som kasserer, blev afstemning fravalgt.

  Den nye bestyrelse er valgt som følgende:

  Dennis Schmidt Stokkebæk Suppleant
  Hans E. Mols Suppleant
  Linda Nielsen Kassere
  Patrick Nærvig Wøhlk Formand
  Marianne Miw Jakobsen Næstformand
  Linea Rønnentoft Bestyrelsesmedlem
  Laila Ebbesen Bestyrelsesmedlem


  8. Eventuelt

  Marianne foreslog, at vi foruden medlemskab af DGI også bliver medlem af Billund Idrætsforening. Det blev taget til efterretning.

  Billede af den nye bestyrelse