• 20JUL

  Referat fra bestyrelsesmøde d. 16-07-2020

  1. Mødeåbning
   Marianne, Linea, Linda, Dennis og Patrick er fremmødt.

  2. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt.

  3. Regnskab
   Maj måned fik vi en knap en kvart million fra kommunen. Der også blevet bevilliget 43.200 fra DGI fra deres COVID-19 pulje.

   Juli (13-07-2020) havde vi 172 betalende medlemmer.

  4. Oprydning i papirer
   Skabet på kontoret skal tømmes og diverse kontrakter med personfølsomme data makuleres.

  5. Opdatering på Frivillige
   Ny receptionist
   – Zara Yuksel
   Nye Instruktører
   – Arkadiusz Szemis (Arek)
   – Sabrina Greve Hansen

   Stoppet instruktører
   – Katja Franch Vinding
  6. Maskine og udstyr vedligehold
   Polstring
   Der købes nye emner hvor vi kan ellers repareres resten af emnerne hos en møbelsnedker.

   Indkøb godkendt
   – Vægte til ben
   – Ny bryst presse
   – Ny skulder presse

  7. Nyt medlemssystem
   Nyt medlemssystem forventes tages i brug 1. oktober.
   Udmelding herom sker i August og løbende.

   Foreninglet kontaktes og aftale om medlemssystem kommer på plads.
   NETS Kontaktes for at indgå betalingsaftale.

  8. Diverse
   Telefon nr. på skilt og vindue fjernes.

   Indkøb
   Makulator
   Ny Pumpe til dør