• 11DEC

  Referat bestyrelsesmøde d. 10-12-2020

  Deltagere: Patrick, Marianne, Linda, Linea, Laila,

  1. Mødeåbning
   • Patrick er referent.
  2. Godkendelse af dagsorden
   • Dagsordenen er godkendt.
  3. Udfyldelse af indløsningsaftale i forbindelse med nyt medlemssystem
   • De resterende dele af indløsningsaftalen er blevet udfyldt.
  4. Regnskab & medlemstal
   • Vi er pt. 277 aktive medlemmer.
   • Vi har fået 27.697kr i medlemstilskud.
  5. Referat af møde med rengøringen fremlægges
   • Arbejdsplanen blev gennemgået og vi blev enige om der indhentes tilbud fra andre rengøringsselskaber for at sammenlign pris og kvalitet.
  6. Diverse
   • Vi sætter stop for indmeldelser frem til d. 1. februar og lukker receptionen fra d. 11-12-2020.
    • Der er også lukket for gæster, prøve-timer og enkelt gangs-træning from til 1 februar.
   • Indkøb af flere video overvågning i bedre opløsning.
   • Indkøb af nye spritdispensere da der ikke kan indkøbes mere sprit til den type vi har hængende lige nu.
   • Der sættes max-volume på højttalerne så de ikke chikanerer naboerne.
   • Bagdørens chip system er ude af drift og DE.Electronic kontaktes.