• 02SEP

  Referat bestyrelsesmøde 26-08-2021

  Mødeåbning Pernille, Alexander, Linea, Laila, Marianne og Linda er fremmødt Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt. Regnskab Foreningens formue er på 595.000 kr. d. 20-08-2021 Motivation og samarbejde for foreningen Hvordan finder vi tid og lyst til at lave frivilligt arbejde? Opgavefordeling blandt bestyrelsen Hvem ønsker tage ansvar for der bliver købt nye diverse rengøringen

 • 12JUL

  Referat af generalforsamlingen

  Valg af dirigent og referent.  Marianne blev valgt som begge Bestyrelsens beretning. Patrick berettede om diverse aktiviteter i året der er gået – mest i form af nyanskaffelser. Det være sig ny facade på indgangsparti og skilte. Der er købt nye maskiner (skulder-presse &  bryst-presse). Derudover blev det berettet at der er indgået fornyede aftaler

 • 18JUN

  Indkaldelse til generalforsamling 1. Juli kl. 19.00

  Dagsorden sker ifølge vedtægterne. Det kan oplyses at der vil være en gennemgribende ændring af vedtægterne, så de tilpasses tidens tand. Evt forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen via mail info@billundfitness.dk Der kræves gyldigt coronapas for adgang til generalforsamlingen.